Výstava

Zdeněk Burian: Širým světem

  • Obecní dům v Praze
  • 07. 03. 2019 – 30. 06. 2019
  • denně od 10 do 19 hodin
Sdílejte:

Výstava Širým světem ve výstavních sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana, jejichž prostřednictvím můžete nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených.

Expozice člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. V neposlední řadě je možno zhlédnout reprezentativní celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí.

Výstava Zdeňka Buriana, která prezentuje originály ze soukromých sbírek, je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou imaginací a realistickým rukopisem překlenout pomyslnou propast mezi „ryzím“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou a stal se trvalou součástí našeho kulturního dědictví.

Partnerem výstavy je nakladatelství Albatros.

Zdeněk Burian (1905 Kopřivnice – 1981 Praha)

Výjimečnou osobnost malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana uznávají celé generace čtenářů různého vzdělání a temperamentu. Svými kresbami a malbami výrazně poznamenal a ovlivnil knižní ilustraci. Zejména to platí o ilustracích dobrodružného žánru a o malířově ztvárnění příběhů z pradávných dob. Právě v této oblasti našel odvahu experimentovat a dovedl do originálních podob některé výtvarné techniky, které se pro něho staly synonymem. Rovněž Burianovy obrazové paleontologické rekonstrukce, za jejichž vědeckou správnost ručili odborní poradci, vytvořily jak pro laickou, tak odbornou scénu důvěryhodné ikony prehistorických živočichů a krajin. Vizuální ztvárnění pravěku bylo natolik přesvědčivé a emocionální, že Burianovy obrazy pronikly i do vědeckých publikací a institucí v zahraničí.

Umělec, jenž výtvarně zhmotnil naše fantazie, exotické sny i dobrodružné touhy, prožil svůj život v téměř celém 20. století, během něhož vyzrál v úchvatného vypravěče pravěku a napínavých příběhů.

Doprovodné programy

K výstavě Zdeněk Burian: Širým světem je připravena široká škála doprovodných programů pro děti i dospělé. Dostupné jsou jak komentované podvečerní prohlídky pro veřejnost, tak programy pro školní skupiny. Další informace naleznete pod tímto odkazem.

Výzva

Kurátoři výstavy uvítají informace o jakýchkoli originálech či materiálech týkajících se malíře Zdeňka Buriana (ilustrace, olejomalby, korespondence, staré fotografie…), které by mohly pomoci pokračujícímu bádání o tomto umělci. Pokud nějaké takové vlastníte, obraťte se, prosím, na emailovou adresu info@retrogallery.cz či telefonní číslo 702 131 673.

Děkujeme!

Ceny vstupného

200 Kč Plné

100 Kč
Snížené (děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

450 Kč
Rodinné (2 dospělí a 2 děti do 18 let)
zdarma Děti do 6 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky a doprovod ZTP/P
Partneři výstavy
Mohlo by vás zajímat