Vydáváme knihu Karla Holuba: Salve, Casanova Giacomo Girolamo

Sdílejte:
  • 15. 9. 2020

Retro Gallery vydává v pořadí druhou knihu historika umění Karla Holuba, tentokrát věnovanou osobnosti Giacoma G. Casanovy, který svým životem a literárním dílem podal osobité svědectví o společenském a politickém životě v 18. století. Jedná se o výpravnu publikaci o více než 470 stranách, která pracuje s dosud neznámými dokumenty a do češtiny dosud nepřeloženými texty.

Kniha je koncipována jako album a při jeho listování vidíme na vlastní oči Giacoma Casanovu v mnoha vrstvách a dimenzích: setkáváme se s dobrodruhem, náruživým literátem, hazardním hráčem, matematikem, obchodníkem, milovníkem, básníkem, světoběžníkem; v podstatě s všestranným mužem, který se dokázal cítit jako doma mezi panovníky, filosofy, vyslanci i lidmi všelikých krajů. Zásluhou bohaté obrazové dokumentace nahlížíme v chronologickém sledu na pestrý svět 18. století, kde se každá z 530 obrazových reprodukcí vztahuje k příslušnému textu Casanovy na téže stránce. Na základě důkladného bádání autora ve státních i soukromých archivech se čtenář dostává do přímého kontaktu s originálními rukopisy Casanovy, dopisy jeho přátel a v neposlední řadě i s neznámými, dosud nevydanými dokumenty (např. cestovní pasy Casanovy, účty či vlastnoruční poznámky).

V české literatuře dotýkající se tématu nebyl také dosud v celistvosti představen nejznámější text Casanovy Historie mého života. Autor přeložil všechny podstatné pasáže, a to na základě posledních kritických vydání tohoto díla a originálního rukopisu uloženého v Bibliothèque nationale de France. Kniha vychází u příležitosti 275. výročí narození Giacomo Girolamo Casanovy a chce částečně splatit český dluh tomuto benátskému rodáku, jenž posledních 14 let svého života strávil ne českém zámku Duchcov, kde také napsal svá nejvýznamnější literární díla. Publikace je předurčena také k tomu, aby se stala nezbytným referenčním středobodem pro další bádání.

Casanova, Life as a Work of Art

There are only a few books whose publication constitutes an international event, and this is one of them. Karel Holub’s monumental work is presented in the highly original form of a “Casanova Album” that develops along three lines: the story, historical texts (some previously unpublished), and an imposing iconographic apparatus, whereby every image enhances the narrative. The rich imagery coupled with Casanova’s complex personality, recreates the eighteen century world where his life’s adventure unfolded. Casanova emerges from the pages of this Album in all his multidimensionality: the adventurer, polymath, businessman, lover and poet; a worldly individual as comfortable in the company of kings, courtiers and philosophers as with ordinary people of every country, at ease in every setting, from palaces to gambling houses, bordellos and jails. No one has ever offered such a far-ranging and immersive context for Casanova’s life and undertakings. Karel Holub’s unique, landmark work, solidly based on private and public archival material, is an indispensible reference for students of Casanova and his times. It should be translated and made widely accessible. 

Gianfranco Sanguinetti

Mohlo by vás zajímat