Vydáváme monografii o umělkyni Ludmile Padrtové

Sdílejte:
  • 26. 10. 2020

Kniha Zdenka Primuse představuje tvorbu Ludmily Padrtové, tedy její fotografie, obrazy, koláže a kresby, od padesátých let do roku 2015. Podtitul Krajinou k abstrakci poukazuje na cestu, vedoucí od viděného k obrazu a otevírá téma inspirace a provedení, které prochází celou knihou.

Zdenek Primus se Ludmile Padrtové (1931-2016) soustavně věnuje a považuje ji za stále neprávem opomíjenou autorku. Kniha, již nyní vydává, nahlíží podstatné téma vztahu mezi krajinou a abstraktní malbou. Vypráví také příběh malířky, která se formovala v blízkosti svého muže, teoretika umění Jiřího Padrty a hledala cesty k svobodnému vyjádření v době nesvobody. Mladá umělkyně na sebe příliš neupozorňovala také proto, že nebyla studentkou umělecké školy. Přesto se však na tuzemské poměry nezvykle dobře orientovala v soudobé umělecké scéně a dobře znala i zahraniční umění, o němž psal její partner. A nadto se nebála pouštět se na tehdy u nás poměrně neprobádané území zakázané abstraktní malby. Primus ji srovnává s Vladimírem Boudníkem a abstraktní kompozice Padrtové vnímá jako zralejší ve srovnání s pracemi mnohem známějšího umělce. Výjimečně pozorně se proto zaměřuje na pozici umělkyně, která byla jako žena bez akademického vzdělání odsouvána do pozadí. 

Základním tématem knihy je však samotná tvorba. Desítky barevných reprodukcí doplňují rozbory jednotlivých děl i hlubší analýzy větších témat a uměleckých problémů, kterými se Padrtová zabývala. Autor knihy si klade otázku, co bylo pro malířku podstatnější, zda linie příroda - abstrakce, nebo příroda - abstrakce - příroda, či kresby / malby a jejich pojmenování a rozplétá souvislosti vzniku obrazů. Pro porozumění těmto vztahům je důležité vidět tvorbu Padrtové v celé škále projevů. Proto se autor rozhodl poprvé ve velké míře publikovat také barevné fotografie přírody, pojaté chtěně nebo nechtěně jako abstraktní kompozice. A s ohledem na kreativní názvy děl poznamenává, že "Padrtová se chtěla bavit". 

Záměrem knihy je představit tvorbu Ludmily Padrtové v celé šíři a jemně také upozornit na nepatřičnost jejího postavení v dějinách českého umění. Ačkoli byla za svého života utajená, neměla by zůstávat nepovšimnutá i nadále. Zakoupit ji můžete v některých knihkupectvích, či na našem e-shopu.

Mohlo by vás zajímat