Výstava Okruh kruhu 1920-2020 v Náchodě

Sdílejte:
  • 21. 9. 2020

Retro Gallery s radostí přispěla zapůjčením sochy Mary Duras ze své sbírky na výstavu Okruh kruhu, právě probíhající v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Projekt oslavuje výročí sta let od založení spolku Kruh výtvarných umělkyň, který sdružoval řadu malířek a sochařek činných v první polovině 20. století.

Výstava otevírá mnohdy stále ještě opomíjené téma žen, malířek i sochařek, jejichž tvorba je a měla by být součástí dějin moderního umění. Kurátor výstavy, PhDr. David Chaloupka, získal řadu zajímavých děl ze soukromých sbírek, která ukazují šíři témat a přístupů uplatňovaných v rámci Kruhu a jeho okolí. Ustanovení spolku znamenalo větší možnosti prezentace umělkyň na domácí scéně a úspěšně přispívalo k rozšiřování povědomí o tvorbě žen v Československu i v zahraničí. Výstava v Náchodě je prvním krokem k prozkoumání tohoto prostředí a jeho prezentaci veřejnosti. K textům kurátora z náchodské GVUN se připojuje také hlas Michaela Třeštíka, který zdůrazňuje, že právě první polovina minulého století byla spojena s počátky emancipace žen v umění a nyní, o sto let později, tyto prvotní kroky znovu rozpoznáváme a objevujeme.

Retro Gallery zapůjčila na výstavu sochu Léto od Mary Duras z počátku 30. let. Dílo menších rozměrů představuje klasický námět autorky, kterou zajímaly prosté výjevy a figury v jejich přirozených pozicích a momentech. Duras bývá někdy nazývána sochařkou pohybu, tento pohyb je však umírněný, kultivovaný a rafinovaný. Ačkoli by se nabízelo vidět ve zmíněných rysech „ženskost“ jako určitou jemnost a měkkost, připomeňme, že Mary Duras měla velmi blízko k tvorbě svého učitele, Jana Štursy, pracujícího s ženskou figurou s podobnou dávkou vnímavosti. Její tvorba nezapře také drsnější expresivnější tóny německého uměleckého prostředí a zpochybňuje tak (dnes snad již irelevantní) zjednodušující představy o kategorii „ženského“ umění. 

Léto od Mary Duras je v expozici obklopeno podobně podnětnými díly malířek, sochařek i tvůrkyň z oblasti užitého umění. Některá z nich si můžete prohlédnout v galerii tohoto článku. Připojujeme také fotografii z vernisáže, kterou zahajoval kurátor výstavy David Chaloupka, spolu s Michaelem Třeštíkem, Danielou Čechovou a Jolanou Stádníková provozujícími eAntnik.cz. Webové stránky této společnosti jsou cenným zdrojem informací k tématu českých výtvarných umělkyň: https://www.eantik.cz/. Výstavu můžete navštívit do 8. listopadu 2020.

Mohlo by vás zajímat