Vladimír Kopecký: projekt Nádraží Krč

Sdílejte:
  • 7. 7. 2020

Některé umělecké projekty ještě nedošly naplnění a už vzbuzují živý zájem veřejnosti. Jedním z nich je výtvarné pojetí stanic nové linky pražského metra, na němž v současnosti pracuje pětice umělců. Jedním z nich je právě Vladimír Kopecký, který ztvární budoucí podobu stanice Nádraží Krč. Kromě tohoto projektu má samozřejmě rozpracovanou řadu dalších a jeho ateliér je plný pláten, na nichž teprve zasychá barva.

Kromě Kopeckého budou podobu nové linky metra utvářet Vladimír Kokolia, Stanislav Kolíbal, Jiří Černický a Jakub Nepraš. Všichni zvítězili v soutěži, kterou vypsal Dopravní podnik Prahy a zaštítila Národní galerie. Už z jejich návrhů je znát, že každý přistoupí k zakázce po svém a linka D tak ukáže různé přístupy českého současného umění. Je však zřejmé, že formálně převládne abstrakce reagující na architekturu metra a pohyb cestujících. 

Vladimír Kopecký, který v současnosti pracuje na návrhu Nádraží Krč, má s podobnými zakázkami četné zkušenosti. V šedesátých letech například vytvořil monumentální skleněnou mozaiku pro nádraží Havířov a řadu jiných prací do architektury různého druhu. Jeho umělecký přístup skvěle doplňuje technické stavby, ale i výstavní prostory hotelů a umožňuje rozehrát širokou škálu stylů, materiálů a technik. Kromě barevně expresivních mozaik a maleb jsou to také většinou monochromní skleněné objekty a stěny, které propojují kategorie „vysokého“ a „užitého“.

V projektu pro pražské metro se musí Kopecký vypořádat se specifickou situací stanice Nádraží Krč. Jeho nástupiště se bude nacházet nad zemí a vnitřní prostor tak bude v kontaktu s exteriérem. Kopecký tuto výzvu s radostí přijal a bude zohledňovat proměny prostředí v různé denní době, podle jeho slov zde převládne sklo a geometrický ornament. Jeho návrhy odhalují, že zde, stejně jako v řadě svých jiných realizacích, pracuje s protikladem řádu a chaosu. Soustředné kružnice propojené zvlněnou linií střídají dynamické křivky, křížící se v několika plánech za sebou. Linie povedou oko diváka – cestujícího, který je bude vnímat zrychleně z vlaku metra nebo v nich bloudit očima při čekání na nástupišti. Linie působí živým dojmem, odráží se v nich nejen čilý pohyb podzemní dopravy, ale také přístup jejich tvůrce.

Kopeckého ateliér je živým místem, kde neustále něco vzniká. Kromě příprav návrhů k pražskému metru zde pokračuje také volná umělecká tvorba, která není ničím omezována a pracuje se vždy na několika věcech zároveň. Návštěvník musí kličkovat mezi nádobami s barvou, načatými obrazy, dokončenými malbami i bílými plátny, ale odchází poznamenaný náladou tvůrčího napětí, která zde panuje. V připojených fotografiích přinášíme vhled do tohoto procesu a záznam jednoho dne v ateliéru Vladimíra Kopeckého.

Více informací o projektu výzdoby pražského metra najdete např. zde: 
https://region.rozhlas.cz/praha-predstavila-podobu-dalsich-tri-stanic-metra-d-spolupracovat-na-ni-budou-8223207

Mohlo by vás zajímat