Salve, Casanova Giacomo Girolamo

Karel Holub

  • 2020
  • čeština
  • v. 32,7 ✕ š. 25,8 cm
  • Počet stran: 472
  • Grafická úprava: Martin Pálka
1 990 Kč

Doprava: Osobní odběr, PPL - balík, platba předem, PPL - platba na dobírku, Česká pošta - cenný balík, platba předem, Česká pošta - cenný balík, dobírka

Platba: převodem, dobírka


Reprezentativní publikace historika umění Karla Holuba představuje Giacomo Girolamo Casanovu jako složitou osobnost, která svým životem a literárním dílem podala osobité svědectví o společenském a politickém životě v 18. století.

Kniha je koncipována jako album a při jeho listování vidíme na vlastní oči Giacomo Casanovu v mnoha vrstvách a dimenzích: setkáváme se s dobrodruhem, náruživým literátem, hazardním hráčem, matematikem, obchodníkem, milovníkem, básníkem, světoběžníkem; v podstatě s všestranným mužem, který se dokázal cítit jako doma mezi panovníky, filosofy, vyslanci i lidmi všelikých krajů.

Zásluhou bohaté obrazové dokumentace nahlížíme v chronologickém sledu na pestrý svět 18. století, kde se každá obrazová reprodukce vztahuje k příslušnému textu Casanovy na téže stránce. Na základě důkladného bádání autora ve státních i soukromých archivech se čtenář dostává do přímého kontaktu s originálními rukopisy Casanovy, dopisy jeho přátel a v neposlední řadě i s neznámými, dosud nevydanými dokumenty (např. cestovní pasy Casanovy, účty či vlastnoruční poznámky).

V české literatuře dotýkající se tématu nebyl také dosud v celistvosti představen nejznámější text Casanovy Historie mého života. Autor přeložil všechny podstatné pasáže, a to na základě posledních kritických vydání tohoto díla a originálního rukopisu uloženého v Bibliothèque nationale de France.

Kniha vychází u příležitosti 275. výročí narození Giacomo Girolamo Casanovy a chce částečně splatit český dluh tomuto benátskému rodáku, jenž posledních 14 let svého života strávil ne českém zámku Duchcov, kde také napsal svá nejvýznamnější literární díla. Publikace je předurčena také k tomu, aby se stala nezbytným referenčním středobodem pro další bádání.

Další publikace