Live exhibition

Zdeněk Burian: Širým světem

  • Obecní dům in Prague
  • 2019-03-07 – 2019-06-30
  • daily 10 AM to 7 PM
Share:

Výstava Širým světem ve výstavních sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana, jejichž prostřednictvím můžete nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených.

Expozice člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. V neposlední řadě je možno zhlédnout reprezentativní celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí.

Výstava Zdeňka Buriana, která prezentuje originály ze soukromých sbírek, je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou imaginací a realistickým rukopisem překlenout pomyslnou propast mezi „ryzím“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou a stal se trvalou součástí našeho kulturního dědictví.

Partnerem výstavy je nakladatelství Albatros.

Zdeněk Burian (1905 Kopřivnice – 1981 Prague)

Výjimečnou osobnost malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana uznávají celé generace čtenářů různého vzdělání a temperamentu. Svými kresbami a malbami výrazně poznamenal a ovlivnil knižní ilustraci. Zejména to platí o ilustracích dobrodružného žánru a o malířově ztvárnění příběhů z pradávných dob. Právě v této oblasti našel odvahu experimentovat a dovedl do originálních podob některé výtvarné techniky, které se pro něho staly synonymem. Rovněž Burianovy obrazové paleontologické rekonstrukce, za jejichž vědeckou správnost ručili odborní poradci, vytvořily jak pro laickou, tak odbornou scénu důvěryhodné ikony prehistorických živočichů a krajin. Vizuální ztvárnění pravěku bylo natolik přesvědčivé a emocionální, že Burianovy obrazy pronikly i do vědeckých publikací a institucí v zahraničí.

Umělec, jenž výtvarně zhmotnil naše fantazie, exotické sny i dobrodružné touhy, prožil svůj život v téměř celém 20. století, během něhož vyzrál v úchvatného vypravěče pravěku a napínavých příběhů.

Accompanying programmes

K výstavě Zdeněk Burian: Širým světem je připravena široká škála doprovodných programů pro děti i dospělé. Dostupné jsou jak komentované podvečerní prohlídky pro veřejnost, tak programy pro školní skupiny. Další informace naleznete pod tímto odkazem.

Call for information

The curators welcome any information about artworks or other materials related to Zdeněk Burian (illustrations, oil paintings, correspondence, photographies...) that could help with ongoing research about this artist. If you have any information please contact us on info@retrogallery.cz or on 00420 702 131 673.

Thank you!

Admission

200 Kč
Adult
100 Kč
Reduced (children, students under 26 years, seniors over 60 years)
450 Kč
Family ticket (2 adults + 2 children under 18)
free Children under 6 years
15% discount
holders of Prague Cards

Partneři výstavy
You might be interested