Zdeněk Burian: Širým světem (rozebráno)

Vladimír Prokop, Jakub Sluka

  • 2019
  • čeština, angličtina
  • v. 30 ✕ š. 23,5 cm
  • Počet stran: 216
  • Druh: katalog k výstavě
  • Grafická úprava: Radek Rytina
690 Kč

Doprava: Česká pošta, Česká pošta - doporučené psaní, do 2 kg, platba předem, PPL - balík, platba předem, PPL - platba na dobírku

Platba: rozebráno, kniha není k dispozici

Výpravný katalog k výstavě Zdeněk Burian: Širým světem, probíhající od 7.3.2019 do 30. 6. 2019 v Obecním domě v Praze. Tento výstavní projekt volně navazuje na výstavy Až na konec světa  a Zdeněk Burian: Originály ilustrací.

V katalogu jsou reprodukována veškerá vystavená díla malíře Zdeňka Buriana společně s texty Vladimíra Prokopa. Publikaci graficky zpracoval Radek Rytina.

Katalog je exkluzivně v prodeji pouze na našich webových stránkách a v prostorách výstavy v Obecním domě, kde jej můžete zakoupit za sníženou cenu.

Výstava i katalog člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. Zastoupen je také celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Čtenáři se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí.

Další publikace