Zdeněk Burian: Širým světem

  04.02.2019

  Již od 7. března 2019 se můžete těšit na více než 200 děl malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana, které zaplní oba výstavní sály Obecního domu v Praze.

   

  Prostřednitvím výstavy Širým světem budete moci nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených. Expozice rozčlení Burianovu tvorbu do tématických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé celky tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

  Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. V neposladí řadě výstava ukazuje reprezentativní celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající daleké krajiny a jejich obyvatele. Návštěvníci jistě ocení i vystavené pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a těší se velkému diváckému zájmu už po desetiletí.

  Výstava Zdeňka Buriana, která prezentuje originály ze soukromých sbírek, je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou imaginací a realistickým rukopisem překlenout pomyslnou proláklinu mezi „ryzím“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou a stal se trvalou součástí našeho kulturního dědictví.

   

  Partnerem výstavy je nakladatelství Albatros.

   

  K výstavě vyjde již tradičně výpravný katalog. Těšit se můžete i na bohatou nabídku doprovodných programů a komentovaných prohlídek. Více informací již brzy na našem facebooku.  Facebook


  kontakty

  Retro Gallery

  tel.:  +420 602 200 928

          +420 702 131 673

  e-mail: info@retrogallery.cz

  VHS převod, Digitalizace | Prodej vířivek. Vířivka na zahradu a vířivé vany do domu. |